Thư viện

30725023_959901960838812_5444692510558518639_n

NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 NĂM 2018

Thực hiện Công văn số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5; Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức Ngày…