HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

Tháng Mười 3, 2018 9:58 sáng

Ngày 3/10, Trường tiểu học số 1 Quảng Hòa phát động phong trào Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Với chủ đề “Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tự học tập đối với sự nghiệp toàn diện của cá nhân. Qua đó, huy động được sự quan tâm, tích cực tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

Việc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 còn góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tính cấp thiết của việc tự học, tự cập nhật, tiếp thu tri thức, phương pháp học tập, để vận dụng vào sản xuất và các hoạt động xã hội; hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân; tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của trường Tiểu học số 1 Quảng Hòa.

43049752_2210587815880049_2498119194587955200_n42950869_329404151166758_3032919185026973696_n43107608_1973120019397929_6138973764659970048_n43083483_324162964806894_9034827469391134720_n43063149_302191663947592_6866578191385886720_n43101100_358632684877179_4495314330513833984_n