Liên hệ

Trường tiểu học

Địa chỉ: Thôn Thanh Tân – xã Quảng Hòa- thị xã Ba đồn
Người phát ngôn: Nguyễn Hữu Phùng – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0905472856  – Email: